Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Център за професионално обучение •КАРИЕРИ• към "ПАЛДЕ КОРЕКТ"

предлага обучение за следните специалности:

Търсене на професия

Въведете име или част от името на търсената от Вас професия!


33. Професия Организатор на спортни прояви и първенства, Код 813080

33.1. Специалност Организация на спортни прояви и първенства, Код 8130801, трета степен на професионална квалификация.

34. Професия Помощник-инструктор по фитнес, Код 813090

34.1. Специалност Фитнес, Код 8130901, трета степен на професионална квалификация.

35. Професия Фризьор, Код 815010

35.1. Специалност Фризьорство, Код 8150101, втора степен на професионална квалификация.

36. Професия Козметик, Код 815020

36.1. Специалност Козметика, Код 8150201, втора степен на професионална квалификация.

36.2. Специалност Организация и технология на козметичните услуги, Код 8150201, трета степен на професионална квалификация.

37. Професия Маникюрист-педикюрист, Код 815030

37.1. Специалност Маникюр, педикюр, ноктопластика, Код 8150301, втора степен на професионална квалификация.

37.2. Специалност Организация и технологич на маникюрната и педикюрната дейност, Код 8150302, трета степен на професионална квалификация.

38. Професия Куриер, Код 840100

38.1. Специалност Логистика на товари и услуги, Код 8401001, втора степен на професионална квалификация.

39. Професия Охранител, Код 861010

39.1. Специалност Лична охрана, Код 8610102, трета степен на професионална квалификация.

39.2. Специалност Физическа охрана на обекти, Код 8610103, трета степен на професионална квалификация.