Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Център за професионално обучение •КАРИЕРИ• към "ПАЛДЕ КОРЕКТ"

предлага обучение за следните специалности:

Търсене на професия

Въведете име или част от името на търсената от Вас професия!


25. Професия Администратор в хотелиерството, Код 811020

25.1. Специалност Организация на обслужването в хотелиерството, Код 8110201, трета степен на професионална квалификация.

26. Професия Камериер, Код 811030

26.1. Специалност Хотелиерство, Код 8110301, първа степен на професионална квалификация.

27. Професия Ресторантьор, Код 811060

27.1. Специалност Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения, Код 8110601, трета степен на професионална квалификация.

28. Професия Готвач, Код 811070

28.1. Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация.

29. Професия Сервитьор-барман, Код 811080

29.1. Специалност Обслужване на заведения в общественото хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация.

30. Професия Организатор на туристическа агентска дейност, Код 812010

30.1. Специалност Организацията на туризма и свободното време, Код 8120101, трета степен на професионална квалификация.

30.2. Специалност Селски туризъм, Код 8120102, трета степен на професионална квалификация.

31. Професия Екскурзовод, Код 812030

31.1. Специалност Екскурзоводско обслужване, Код 8120302, трета степен на професионална квалификация.

32. Професия Аниматор в туризма, Код 812040

32.1. Специалност Туристическа анимация, Код 8120402, трета степен на професионална квалификация.