Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Център за професионално обучение •КАРИЕРИ• към "ПАЛДЕ КОРЕКТ"

предлага обучение за следните специалности:

Търсене на професия

Въведете име или част от името на търсената от Вас професия!


1. Професия "Компютърен график", Код 213060

1.1. Специалност Компютърна графика, Код 2130601, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия "Графичен дизайнер", Код 213070

2.1. Специалност Графичен дизайнер, Код 2130701, трета степен на професионална квалификация.

3. Професия "Дизайнер", Код 214010

3.1. Специалност Аранжиране, Код 2140104, трета степен на професионална квалификация.

3.2. Специалност Интериорен дизайн, Код 2140106, трета степен на професионална квалификация.

3.3. Специалност Моден дизайн, Код 2140108, трета степен на професионална квалификация.

3.4. Специалност Пространствен дизайн, Код 2140109, трета степен на професионална квалификация.

3.5. Специалност Рекламна графика, Код 2140112, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия "Продавач-консултант", Код 341020

4.1. Специалност Продавач-консултант, Код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

5. Професия "Търговски представител", Код 341040

5.1. Специалност Търговия на едро и дребно, Код 3410401, трета степен на професионална квалификация.

6. Професия "Оперативен счетоводител", Код 344030

6.1. Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация.

7. Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", Код 345040

7.1. Специалност Бизнес услуги, Код 3450401, втора степен на професионална квалификация.

8. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", Код 345050

8.1. Специалност Малък и среден бизнес, Код 3450501, втора степен на професионална квалификация.